Hatay Vergi Dairesi

Belen Malmüdürlüğü

 

 

Mehmet Uğur BEKAR
 Malmüdür V.
 

 

 

Tel          : (326) 441 27 55
Faks        : (326) 441 26 14
E-posta    : hatay.belenmm@gelirler.gov.tr
Adres      : Hükümet Konağı Belen/HATAY